lextra specjalizacje prawo pracy Prawo pracy SPECJALIZACJE SPECJALIZACJE Rozwiązania na miarę potrzeb superb +48 71 733-73-63 Określone specjalizacje są niezbędnym narzędziem wsparcia szeroko pojętego biznesu, w polskich realiach prawnych i podatkowych. Rozwiązania na miarę potrzeb

Prawo pracy jest jedną z kluczowych gałęzi prawa, której znajomość pozwala na kompleksową obsługę Klientów Kancelarii. Usługi Kancelarii w tym zakresie ukierunkowane są w szczególności na:

  • Bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa pracy
  • Przygotowywanie umów o pracę oraz ich analizę
  • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, związanej z zatrudnianiem pracowników, wymaganej przepisami prawa,
  • Przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Wsparcie w zakresie wypowiadania umów o pracę
  • Wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń od pracowników
  • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i przed organami kontroli, w tym Państwową Inspekcją Pracy.

Dokumenty na życzenie Klientów sporządzane są w wersji dwujęzycznej, np. polsko-angielskiej.

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.