Lextra postępowania sądowe i pozasądowe Postępowania sądowe
i pozasądowe
SPECJALIZACJE SPECJALIZACJE
Rozwiązania na miarę potrzeb superb +48 71 733-73-63 Określone specjalizacje są niezbędnym narzędziem wsparcia szeroko pojętego biznesu, w polskich realiach prawnych i podatkowych. Rozwiązania na miarę potrzeb

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów polskich i zagranicznych przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym w ramach postępowań polubownych, arbitrażowych oraz w mediacjach.

Wspieramy Klientów również w ramach postępowań przed organami administracji publicznej. 

Prowadzone sprawy sądowe obejmują w szczególności dochodzenie roszczeń pieniężnych, spory z zakresu prawa pracy, ochronę dóbr osobistych, sprawy gospodarcze, sprawy dotyczące praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, jak również tzw. sprawy frankowe.

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.