Dawid Hałycz

Tytuł magistra prawa oraz licencjat z ekonomii uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dawid Hałycz Kancelaria Radców Prawnych Lextra

Dawid Hałycz

Tytuł magistra prawa oraz licencjat z ekonomii uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie po zdanym egzaminie zawodowym został wpisany na listę radców prawnych.

Studia łączył z działalnością w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, praktykami
w kancelariach oraz pracą jako specjalista ds. administracyjno-prawnych. W trakcie aplikacji współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, nabywając doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz występowaniu przed sądami i organami administracyjnymi.

 

Na co dzień świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. 

Biegle posługuje się językiem angielskim, ukończył kurs prawniczego języka angielskiego. 

język angielski

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.