Sektor IT, Nowe Technologie, e-commerce

Własność intelektualna i przemysłowa

Umowy handlowe i negocjacje

Prawo spółek

Prawo pracy

Zamówienia publiczne

Audyty prawne

Obrót nieruchomościami i prawo budowlane

Ochrona danych osobowych - RODO

Postępowania sądowe i pozasądowe

Doradztwo podatkowe i usługi księgowe

Sektor publiczny

Sektor IT, Nowe Technologie, e-commerce

Własność intelektualna i przemysłowa

Umowa handlowa

Prawo spółek

Prawo pracy

Zamówienia publiczne

Audyty prawne

Obrót nieruchomościami i prawo budowlane

Ochrona danych osobowych - RODO

Postępowania sądowe i pozasądowe

Doradztwo podatkowe

Sektor publiczny

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.