lextra specjalizacje zamówienia publiczne Zamówienia publiczne SPECJALIZACJE SPECJALIZACJE Rozwiązania na miarę potrzeb superb +48 71 733-73-63 Określone specjalizacje są niezbędnym narzędziem wsparcia szeroko pojętego biznesu, w polskich realiach prawnych i podatkowych. Rozwiązania na miarę potrzeb

Nasza kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców, na każdym etapie postępowania i realizacji zamówienia publicznego.

Zamawiających nasza Kancelaria wspiera w procesach:

 • Sporządzania dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszeń o zamówieniu i SIWZ
 • Wskazywania ryzyka związanego z wybraną procedurą przetargową
 • Opracowania wzorów umów, odpowiedzi na pytania oferentów, odpowiedzi na odwołania i skargi, sporządzania skarg
 • Reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem powszechnym

Wykonawców nasza Kancelaria wspiera w procesach:

 • Sporządzania  ofert
 • Przygotowania umów konsorcjum, dokumentu pełnomocnictwa konsorcjum, zgodnego z treścią i wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z SIWZ
 • Sporządzania pism i pytań do Zamawiającego
 • Oceny wzorów umów przygotowywanych przez Zamawiających w ramach SIWZ (wskazanie ryzyka, postanowień niekorzystnych dla Wykonawców)
 • Przygotowywania i składania odwołań, przystąpień do odwołań, skarg, odpowiedzi na skargi
 • Opracowania wzorów umów podwykonawczych
 • Reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem powszechnym

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.