Ewelina Bobel-Katryniok

Specjalista ochrony danych osobowych (RODO), IT, e-commerce, prawa spółek oraz prawa zamówień publicznych.

Ewelina Bobel Katryniok Kancelaria Radców Prawnych Lextra

Ewelina Bobel-Katryniok

Specjalista ochrony danych osobowych (RODO), IT, e-commerce, prawa spółek oraz prawa zamówień publicznych.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo. Ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Kierunek Zamówienia Publiczne.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, w tym także z zakresu zamówień publicznych od strony zamawiającego i wykonawcy. Reprezentuje klientów przed KIO i w toku postępowania przetargowego.

Zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego, w tym konstruowaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu kontraktów handlowych dla sektora IT w zakresie umów wdrożeniowych, licencyjnych oraz umów serwisowych. Posiada doświadczenie w branży e-commerce, w tym w zakresie tworzenia i prowadzenia sklepów internetowych.

Reprezentuje klientów przed sądami, organami administracji, jak również podczas negocjacji handlowych. Prowadzi obsługę spraw bieżących, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, włączając w to tworzenie spółek osobowych, kapitałowych, oddziałów, dokonywanie zmian w strukturach korporacyjnych oraz inicjowanie i monitorowanie procesów rejestracyjnych związanych z takimi zmianami. 

Obsługuje kompleksowo spółki prawa handlowego i doradza w ich bieżącej działalności wewnętrznej oraz zewnętrznej, w tym z zakresu prawa pracy,  jak również doradza członkom organów spółek.

Prowadziła i nadzorowała wdrożenie RODO w sieci sklepów spożywczych oraz
w spółkach prawa handlowego.

Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla sektora prywatnego oraz publicznego z ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO, oraz z zakresu prawa zamówień publicznych. Jest autorką artykułów merytorycznych z aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz zamówień realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.

język angielski

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.