Marcin Ciesielski

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo, Katedra Prawa Administracyjnego, aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Marcin Ciesielski Kancelaria Radców Prawnych Lextra

Marcin Ciesielski

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo, Katedra Prawa Administracyjnego, aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Aktualnie poszerza swoją wiedzę praktyczną, wspomagając Kancelarię przy realizacji zleceń obejmujących szeroki zakres dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego.

Interesuje się zagadnieniami ochrony danych osobowych oraz wszelkimi ich aspektami, istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej. W Kancelarii zajmuje się tworzeniem, opiniowaniem oraz analizowaniem umów gospodarczych. Jest również odpowiedzialny za przygotowywanie pism procesowych
w postępowaniach sądowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie administracyjnym.

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.