lextra specjalizacje obrót nieruchomościami i prawo budowlane Obrót nieruchomościami
i prawo budowlane
SPECJALIZACJE SPECJALIZACJE
Rozwiązania na miarę potrzeb superb +48 71 733-73-63 Określone specjalizacje są niezbędnym narzędziem wsparcia szeroko pojętego biznesu, w polskich realiach prawnych i podatkowych. Rozwiązania na miarę potrzeb

Zakres czynności prawników naszej Kancelarii z zakresu prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami obejmuje:

  • Przygotowanie i negocjowanie umów niezbędnych dla prawidłowej realizacji procesu budowlanego, w tym procesów budowlanych prowadzonych według standardów FIDIC, takich jak umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy na zastępstwo inwestycyjne, kontrakty inżynierskie
  • Przygotowywanie projektów i negocjowanie umów deweloperskich
  • Realizację procesu budowlanego w ramach zamówień publicznych
  • Reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi (postępowanie polubowne i mediacja, spory sądowe)
  • Wsparcie w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości prywatnych i komercyjnych

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.