Kamila Kosowska

Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, rynku IT, ICT, Nowych Technologii oraz zamówień publicznych i prawa spółek.

Kamila Kosowska Kancelaria Radców Prawnych Lextra

Kamila Kosowska

Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, rynku IT, ICT, Nowych Technologii oraz zamówień publicznych i prawa spółek.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doradza w zakresie prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej, ochrony danych osobowych i ochrony know-how przedsiębiorstwa. W zakresie prawa zamówień publicznych świadczy kompleksowe usługi prawne dla wykonawców
i zamawiających, na każdym etapie postępowania przetargowego. Skutecznie reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych (Krajową Izbą Odwoławczą). Realizuje projekty IT
w sektorze prywatnym i publicznym, w bieżącej działalności wspiera również podmioty działające na rynku e-commerce.

Doradca dla Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek oraz sektora NGO.  Prowadzi projekty zakładania spółek, przekształceń i łączenia spółek, w tym spółek celowych, spółek spin-off, spin-out oraz startupów. Specjalista z zakresu badania otoczenia prawnego przedsiębiorców (legal due diligence), audytów dokumentacji pracowniczej oraz polityki ochrony danych osobowych. Ekspert prawa Internetu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego.

Organizator warsztatów oraz konferencji z zakresu prawa autorskiego oraz prawa Unii Europejskiej, uczestniczka licznych seminariów prawniczych. Autorka pracy z zakresu prawnych determinantów rynku pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, przedstawionej na seminarium w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, dotyczącym problematyki Unii Gospodarczej i Walutowej. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu Legal English (ILT Kraków), Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (TBSP UJ), Ochrony własności intelektualnej (IPWI UJ) oraz Ochrony własności przemysłowej (DIG Wrocław).

język angielski

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.