Dawid Maciejewski

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Dawid Maciejewski Kancelaria Radców Prawnych Lextra

Dawid Maciejewski

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Doświadczenie: Realizuje projekty IT dla największych spółek w Polsce. Autor i negocjator wielu kontraktów wdrożeniowych, umów utrzymaniowych, serwisowych oraz licencji. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie autorskim, własności intelektualnej
i przemysłowej oraz prawie Internetu.

Doradca dla Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek, negocjator w transakcjach M&A, przekształceniach i łączeniu spółek, przeprowadza analizy legal due diligence.

Świadczy pomoc i nadzoruje politykę bezpieczeństwa informacji w Spółkach, w tym informacji niejawnych. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbył szkolenie
z zakresu ochrony informacji niejawnych. Ekspert polityki Compliance
w przedsiębiorstwach. Twórca i prelegent szkoleń w obszarach bezpieczeństwa.

Ekspert w zakresie polityki RODO w spółkach prawa handlowego. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Tworzy i nadzoruje funkcjonowanie wewnętrznych regulacji prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych.

Doradza i świadczy pomoc prawną w zagadnieniach związanych z polityką medialną klienta, ochroną dóbr osobistych organów spółek oraz ochroną wizerunku przedsiębiorstwa w mediach. Prowadzi postępowania sądowe w zakresie sprostowań medialnych oraz roszczeń, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Prywatnie pasjonat sportu. Mistrz Polski Radców Prawnych w tenisie ziemnym oraz dwukrotny Mistrz Polski Prawników w tenisie ziemnym.

język angielski

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.