lextra specjalizacje sektor publiczny Sektor publiczny SPECJALIZACJE SPECJALIZACJE Rozwiązania na miarę potrzeb superb +48 71 733-73-63 Określone specjalizacje są niezbędnym narzędziem wsparcia szeroko pojętego biznesu, w polskich realiach prawnych i podatkowych. Rozwiązania na miarę potrzeb

Zespół Kancelarii ma wieloletnie doświadczenie w zakresie usług prawnych świadczonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, obejmujących następujące dziedziny prawa:

 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo oświatowe
 • Prawo podatkowe i finanse publiczne

W ramach obsługi jednostek samorządu terytorialnego pracownicy Kancelarii, poza bieżącą ich obsługą, zajmowali się również:

 • Tworzeniem spółek celowych
 • Uczestnictwem w sesjach organów stanowiących JST oraz posiedzeniach pozostałych organów
 • Zastępstwem procesowym i nieprocesowym
 • Wydawaniem opinii prawnych
 • Dokonywaniem analiz prawno-finansowych
 • Wsparciem w rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji przez właściwe organy

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.