Konrad Wiliczkiewicz Kancelaria Radców Prawnych Lextra

Konrad Wiliczkiewicz

Specjalista rynku IT, ICT, Nowych Technologii, oraz sektora elektronicznego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Konrad Wiliczkiewicz

Specjalista rynku IT, ICT, Nowych Technologii, oraz sektora elektronicznego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Radca prawny, laureat wyróżnień naukowych i autor publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa IT dla dziennika Rzeczpospolita, PARP oraz dla Zachodniej Izby Gospodarczej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe. Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

Zajmuje się problematyką prawa autorskiego i prawa gospodarczego, a także negocjacjami kontraktów międzynarodowych. Autor i negocjator kontraktów w sektorze IT, telekomunikacyjnym i bankowym. Zajmuje się projektami dotyczącymi procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony know-how przedsiębiorstwa. W swojej karierze prawniczej doradzał przy największych kontraktach outsourcingowych i usługowych w Polsce.

Doradza przedsiębiorstwom polskim i inwestorom zagranicznym w procesie inwestycyjnym na rynku Polskim, prowadzeniu działalności oraz negocjacjach kontraktów. Prowadził projekty z zakresu badania prawnego spółek (legal due diligence) w ramach. Doradza polskim i zagranicznym spółkom z branży IT, ITS, elektroniki, produkcji przemysłowej oraz odnawialnych źródeł energii. Partner merytoryczny konferencji tematycznych. Ekspert prowadzący seminaria, m.in. „Informatyczny potencjał Dolnego Śląska” dla Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także „Informatyzacja czy outsourcing – szansą rozwoju w Unii Europejskiej” w ramach programu Komisji Europejskiej „Przedsiębiorstwa i przemysł”.

Ekspert prowadzący panel dotyczący klauzul bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, podczas konferencji „INVENTOR SYMPOSIUM Bezpieczeństwo informacji w gospodarce opartej na wiedzy” organizowanej wspólnie przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu i Wrocławski Park Technologiczny. 

Ekspert prowadzący seminarium dla członków wrocławskiego Klastra ICT “Ochrona know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach konsorcjum. Aspekty praktyczne i prawne”.

Ekspert prowadzący panel dotyczący umów licencji podczas INVENTOR SYMPOSIUM – Dobre praktyki w transferze i komercjalizacji technologii. Ekspert prowadzący seminarium na temat zawierania umów wdrożeniowych i serwisowych podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów I Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia. A także ekspert prowadzący wykład podczas IV Forum Teleinformatyki Medycznej „NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W PRAKTYCE OCHRONY ZDROWIA”.

język angielski

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.