Lextra Kancelaria Prawna Blog

SZCZEPIENIA PRACOWNIKÓW JAWNE DLA PRACODAWCY

Rząd rozpoczął prace nad projektem „ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.

Projekt przewiduje postulowane przez pracodawców zmiany pozwalające na uzyskanie im informacji o fakcie zaszczepienia pracowników przeciwko wirusowi COVID-19.

Według Rady Ministrów ma to zapewnić bezpieczeństwo pracowników jak i osób, korzystających z usług danego podmiotu, zachowując tym samym ciągłość działania organizacji.

Weryfikacja pracowników

Projektowane regulacje przewidują wprowadzenie rozwiązań pozwalających pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące:

  • zaszczepienia,
  • faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2
  • lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Zgodnie z projektem, jeśli pracownik nie został zaszczepiony przeciwko COVID-19 lub nie uzyskał ważnego negatywnego wyniku w teście diagnostycznym SARS-CoV-2, pracodawca będzie mógł delegować go do pracy poza miejscem stałego zatrudnienia  lub innej pracy za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi umowy. Pracodawca będzie mógł również wysłać takiego pracownika na płatny urlop.

Ponadto pracodawca będzie mógł oczekiwać informacji o zaszczepieniu się lub przechorowaniu COVID-19 przed zatrudnieniem kandydata do pracy.

Weryfikacja klientów

Projekt zakłada też wprowadzenie „paszportów covidowych” w wersji mobilnej. Przedsiębiorcy świadczący usługi dla osób:

  • zaszczepionej przeciwko SARS-CoV-2,
  • po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
  • lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

będą zwolnieni z ewentualnych restrykcji. Np. restaurator obsługujący tylko klientów z „paszportem covidowym” będzie mógł mieć większą liczbę stolików lub w ogóle otwartą restaurację – w zależności od rodzaju wprowadzonych obostrzeń.

Wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli pracodawcom na legalne przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia pracowników i klientów.

Aktualności

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – KREDYT Z DOPŁATĄ, na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0, cz. I
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – KREDYT Z DOPŁATĄ, na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0, cz. II – dopłaty
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm (stan na dzień 9 lipca 2020 r.)

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.