z lekstrą przy kawie o prawie overlay

Informujemy o możliwości rozliczania PIT-u za pośrednictwem usługi Twój e-PIT

Z cyklu „Z Lextrą przy kawie o prawie”
Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową znajduje się w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl. Zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT jest możliwe od 15 lutego 2020 r.

W 2020 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (tj. z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych). Od dnia 15 lutego 2020 r. usługa ta będzie dostępna (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) również dla osób fizycznych, rozliczających się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają ww. zeznania podatkowe z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą. Ponadto można łączyć i dodawać kilka źródeł przychodów w usłudze e-PIT. Wszystkie one powinny być automatycznie widoczne na deklaracji udostępnionej do wysyłki.

W zakresie PIT-28 i PIT-36 – usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej  i działów specjalnych produkcji rolnej.

W ramach usługi Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) istnieje możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika.

Celem weryfikacji przygotowanego PIT-37 należy się zalogować do Twój e-PIT i zweryfikować dane, gdyż brak interwencji ze strony podatnika do dnia 30 kwietnia 2020 r. w przygotowany formularz albo jego nie odrzucenie albo brak rozliczenia w innej formie będzie skutkował tym, że przygotowany PIT-37 zostanie przyjęty przez organ podatkowy do rozliczenia podatnika.

Link do Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Instrukcja składania PIT-37 za pośrednictwem Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/media/5859/final-twoj_e-pit_krok-po-kroku-pit-37-i-38.pdf

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.