Lextra Kancelaria Prawna Blog

Decyzja Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.

Decyzja Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dnia 14 września 2021r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.

Co to oznacza?

W 2022r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3010 zł brutto. Oznacza to wzrost o 210 zł (7,5%) w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2021r.

Minimalna stawka dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł brutto, co oznacza wzrost 1,40 zł względem roku 2021 i również jest to wzrost w wysokości 7,5 %.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniem 01 stycznia 2022r.

Aktualności

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.