Lextra Kancelaria Prawna Blog

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm (stan na dzień 9 lipca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”
Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm
– stan na dzień 9 lipca 2020 r.
W ramach Tarczy Antykryzysowej, na podstawie art. 21a Ustawy o SIR oraz Uchwały Rady Ministrów nr 51 z 27 kwietnia 2020 r., z późniejszymi zmianami, PFR została powierzona realizacja rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 w Polsce w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Duży Przedsiębiorca- czyli kto?

Na podstawie Regulaminu programu Tarcza Finansowa, Duży Przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, spełniającego następujące kryteria:

1) duże przedsiębiorstwo: (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR; oraz

2) MŚP, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP, lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego.

Na potrzeby ustalenia statusu Dużego Przedsiębiorcy, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Określenie statusu Dużego Przedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści niniejszego Regulaminu oraz odpowiednio zasady wskazane w Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam.

Rodzaje finansowań

Dla Dużego Przedsiębiorcy zostały przewidziane trzy rodzaje finansowań:

1. Finansowanie Płynnościowe – oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci pożyczki w celu utrzymania płynności finansowej.

2. Finansowanie Preferencyjne – oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej nominalnej wartości dla Dużych Przedsiębiorców.

3. Pomocowe Finansowanie Kapitałowe – oznacza Finansowanie Programowe udzielane Dużym Przedsiębiorcom w postaci obejmowania przez PFR Instrumentów Kapitałowych Dużych Przedsiębiorców.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej dla Dużych Przedsiębiorców w procesie wnioskowania o dofinansowanie z PFR.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorców z PFR – finansowanie preferencyjne. Zapraszamy!

Aktualności

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – KREDYT Z DOPŁATĄ, na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0, cz. I
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – KREDYT Z DOPŁATĄ, na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0, cz. II – dopłaty
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm (stan na dzień 9 lipca 2020 r.)

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.