Nasz zespół stanowią prawnicy spełniający międzynarodowe standardy obsługi prawnej.

Service excellence, do którego przykładamy specjalne znaczenie, ma na celu podkreślić jak najwyższą jakość oferowanych przez nas usług. 

Niezawodnie jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wspólnicy

Dawid Maciejewski – Radca prawny, Wspólnik zarządzający

D Maciejewski

Specjalista rynku IT, ICT, Nowych Technologii, projektów inwestycyjnych oraz prawa spółek.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Doświadczenie: Realizuje projekty IT dla największych spółek w Polsce. Autor i negocjator wielu kontraktów wdrożeniowych, umów utrzymaniowych, serwisowych oraz licencji. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie autorskim, własności intelektualnej i przemysłowej. W zakresie prawa zamówień publicznych świadczy kompleksowe usługi prawne dla wykonawców i zamawiających, w tym również reprezentację przed KIO.

Doradca dla Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek, negocjator w transakcjach M&A, przekształceniach i łączeniu spółek, przeprowadza analizy legal due diligence. Doradza i świadczy pomoc prawną w zagadnieniach związanych z polityką medialną klienta, ochroną dóbr osobistych organów spółek oraz  ochroną wizerunku przedsiębiorstwa w mediach. Prowadzi postępowania sądowe w zakresie sprostowań medialnych oraz roszczeń, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

 

Dla jednostek sektora finansów publicznych świadczy bieżącą obsługę prawną oraz usługi prawne w zakresie realizacji zadań publicznych. Doradza i jest pełnomocnikiem w wielu skomplikowanych procesach z wykonawcami i podwykonawcami realizującymi zadania publiczne, w szczególności dotyczących kontraktów inwestycyjnych. Doradca w projektach PPP i koncesji. Był głównym Radcą prawnym projektu pod nazwą „Przygotowanie i przeprowadzenie w pełnym zakresie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego na realizację zadania pn. „Budowa i prowadzenie hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.

Ekspert szkolenia PPP przeprowadzonego na zlecenie dziennika Rzeczpospolita: „Praktyczne aspekty wyłonienia partnera prywatnego”. Autor opinii i analiz prawnych dotyczących PPP i koncesji. Brał udział w postępowaniu na wyłonienie partnera prywatnego do zarządzania i rozbudowy sieci ciepłowniczej. Specjalizuje się w tematyce termomodernizacji budynków publicznych w formule PPP. Partner merytoryczny konferencji i szkoleń tematycznych, organizator Konferencji: „Kodeks spółek handlowych po 5 latach”, „Informatyzacja przedsiębiorstw czy outsourcing –szansą rozwoju w Unii Europejskiej”, „Partnerstwo publiczno-prywatne – projektowanie, finansowanie, realizacja”, „Termomodernizacja budynków publicznych w PPP”.

Języki: angielski.
P: +48/71/733-73-63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konrad Wiliczkiewicz – Radca prawny, Wspólnik zarządzający

K Wiliczkiewicz

Specjalista rynku IT, ICT, NowychTechnologii, oraz sektora elektronicznego.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Doświadczenie: Realizuje projekty wdrożeniowe i procesów outsourcingu dla największych spółek w Polsce. Od 2003 r. zajmuje się problematyką prawa autorskiego i własności intelektualnej.  Autor i negocjator kontraktów w sektorze energetycznym, bankowym i medycznym. Zajmuje się projektami dotyczącymi procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz  ochrony know-how przedsiębiorstwa. W zakresie prawa zamówień publicznych świadczy kompleksowe usługi prawne dla wykonawców i zamawiających, w tym również reprezentację przed KIO.

Doradza przedsiębiorstwom polskim i inwestorom zagranicznym w procesie inwestycyjnym na rynku Polskim, transakcjach M&A oraz negocjacjach wysokich kontraktów. Prowadził projekty z zakresu badania prawnego spółek (legal due diligence). Doradza spółkom z branży IT, ITS, elektroniki, produkcji przemysłowej oraz odnawialnych źródeł energii.

Partner merytoryczny konferencji tematycznych. Ekspert prowadzący seminaria, m.in. „Informatyczny potencjał Dolnego Śląska” dla Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także „Informatyzacja czy outsourcing – szansą rozwoju w Unii Europejskiej” w ramach programu Komisji Europejskiej „Przedsiębiorstwa i przemysł”. Ekspert prowadzący panel dotyczący klauzul bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, podczas konferencji „INVENTOR SYMPOSIUM Bezpieczeństwo informacji w gospodarce opartej na wiedzy” organizowanej wspólnie przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu i Wrocławski Park Technologiczny. Ekspert prowadzący seminarium dla członków wrocławskiego Klastra ICT "Ochrona know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach konsorcjum. Aspekty praktyczne i prawne". Ekspert prowadzący panel dotyczący umów licencji podczas INVENTOR SYMPOSIUM 2012 – Dobre praktyki w transferze i komercjalizacji technologii. Ekspert prowadzący seminarium na temat zawierania umów wdrożeniowych i serwisowych podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów I Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012. A także ekspert prowadzący wykład podczas IV Forum Teleinformatyki Medycznej „NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W PRAKTYCE OCHRONY ZDROWIA”.

Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa IT dla dziennika Rzeczpospolita, PARP oraz dla Zachodniej Izby Gospodarczej.
Języki: j. angielski, j.niemiecki.
P: +48/71/733-73-63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kamila Kosowska – Radca prawny, Wspólnik

Specjalista rynku IT, ICT, Nowych Technologii oraz zamówień publicznych i prawa spółek.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie: Realizuje projekty IT w sektorze prywatnym i publicznym. Doradza w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i ochrony know-how przedsiębiorstwa. W zakresie prawa zamówień publicznych świadczy kompleksowe usługi prawne dla wykonawców i zamawiających, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Doradca dla Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek oraz sektora NGO.  Prowadzi projekty zakładania spółek, przekształceń i łączenia spółek. Specjalista z zakresu badania otoczenia prawnego przedsiębiorców (legal due diligence), audytów dokumentacji pracowniczej oraz polityki ochrony danych osobowych. Ekspert prawa Internetu.

Organizator warsztatów oraz konferencji z zakresu prawa autorskiego oraz prawa Unii Europejskiej, uczestniczka licznych seminariów prawniczych. Autorka pracy z zakresu prawnych determinantów rynku pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, przedstawionej na seminarium w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, dotyczącym problematyki Unii Gospodarczej i Walutowej. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu Legal English (ILT Kraków), Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (TBSP UJ), Ochrony własności intelektualnej (IPWI UJ) oraz Ochrony własności przemysłowej (DIG Wrocław).
Języki: angielski.
P: +48/71/733-73-63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Radcy prawni

Dawid Maciejewski – Radca prawny, Wspólnik zarządzający

D Maciejewski

 

Specjalista rynku IT, ICT, Nowych Technologii, projektów inwestycyjnych oraz prawa spółek.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego. 

Doświadczenie: Realizuje projekty IT dla największych spółek w Polsce. Autor i negocjator wielu kontraktów wdrożeniowych, umów utrzymaniowych, serwisowych oraz licencji.  Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie autorskim, własności intelektualnej i przemysłowej. W zakresie prawa zamówień publicznych świadczy kompleksowe usługi prawne dla wykonawców i zamawiających, w tym również reprezentację przed KIO.

Doradca dla Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek, negocjator w transakcjach M&A, przekształceniach i łączeniu spółek, przeprowadza analizy legal due diligence. Doradza i świadczy pomoc prawną w zagadnieniach związanych z polityką medialną klienta, ochroną dóbr osobistych organów spółek oraz  ochroną wizerunku przedsiębiorstwa w mediach. Prowadzi postępowania sądowe w zakresie sprostowań medialnych oraz roszczeń, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Dla jednostek sektora finansów publicznych świadczy bieżącą obsługę prawną oraz usługi prawne w zakresie realizacji zadań publicznych. Doradza i jest pełnomocnikiem w wielu skomplikowanych procesach z wykonawcami i podwykonawcami realizującymi zadania publiczne, w szczególności dotyczących kontraktów inwestycyjnych. Doradca w projektach PPP i koncesji. Był głównym Radcą prawnym projektu pod nazwą „Przygotowanie i przeprowadzenie w pełnym zakresie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego na realizację zadania pn. „Budowa i prowadzenie hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.

Ekspert szkolenia PPP przeprowadzonego na zlecenie dziennika Rzeczpospolita: „Praktyczne aspekty wyłonienia partnera prywatnego”. Autor opinii i analiz prawnych dotyczących PPP i koncesji. Brał udział w postępowaniu na wyłonienie partnera prywatnego do zarządzania i rozbudowy sieci ciepłowniczej. Specjalizuje się w tematyce termomodernizacji budynków publicznych w formule PPP. Partner merytoryczny konferencji i szkoleń tematycznych, organizator Konferencji: „Kodeks spółek handlowych po 5 latach”, „Informatyzacja przedsiębiorstw czy outsourcing –szansą rozwoju w Unii Europejskiej”, „Partnerstwo publiczno-prywatne – projektowanie, finansowanie, realizacja”, „Termomodernizacja budynków publicznych w PPP”.

Języki: angielski.
P: +48/71/733-73-63 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konrad Wiliczkiewicz – Radca prawny, Wspólnik zarządzający

K Wiliczkiewicz

Specjalista rynku IT, ICT, NowychTechnologii, oraz sektora elektronicznego.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Doświadczenie: Realizuje projekty wdrożeniowe i procesów outsourcingu dla największych spółek w Polsce. Od 2003 r. zajmuje się problematyką prawa autorskiego i własności intelektualnej.  Autor i negocjator kontraktów w sektorze energetycznym, bankowym i medycznym. Zajmuje się projektami dotyczącymi procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz  ochrony know-how przedsiębiorstwa. W zakresie prawa zamówień publicznych świadczy kompleksowe usługi prawne dla wykonawców i zamawiających, w tym również reprezentację przed KIO.

Doradza przedsiębiorstwom polskim i inwestorom zagranicznym w procesie inwestycyjnym na rynku Polskim, transakcjach M&A oraz negocjacjach wysokich kontraktów. Prowadził projekty z zakresu badania prawnego spółek (legal due diligence). Doradza spółkom z branży IT, ITS, elektroniki, produkcji przemysłowej oraz odnawialnych źródeł energii.

Partner merytoryczny konferencji tematycznych. Ekspert prowadzący seminaria, m.in. „Informatyczny potencjał Dolnego Śląska” dla Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także „Informatyzacja czy outsourcing – szansą rozwoju w Unii Europejskiej” w ramach programu Komisji Europejskiej „Przedsiębiorstwa i przemysł”. Ekspert prowadzący panel dotyczący klauzul bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, podczas konferencji „INVENTOR SYMPOSIUM Bezpieczeństwo informacji w gospodarce opartej na wiedzy” organizowanej wspólnie przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu i Wrocławski Park Technologiczny. Ekspert prowadzący seminarium dla członków wrocławskiego Klastra ICT "Ochrona know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach konsorcjum. Aspekty praktyczne i prawne". Ekspert prowadzący panel dotyczący umów licencji podczas INVENTOR SYMPOSIUM 2012 – Dobre praktyki w transferze i komercjalizacji technologii. Ekspert prowadzący seminarium na temat zawierania umów wdrożeniowych i serwisowych podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów I Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012. A także ekspert prowadzący wykład podczas IV Forum Teleinformatyki Medycznej „NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W PRAKTYCE OCHRONY ZDROWIA”.

Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa IT dla dziennika Rzeczpospolita, PARP oraz dla Zachodniej Izby Gospodarczej.

Języki: j. angielski, j.niemiecki.
P: +48/71/733-73-63 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kamila Kosowska – Radca prawny, Wspólnik

Specjalista rynku IT, ICT, Nowych Technologii oraz zamówień publicznych i prawa spółek.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie: Realizuje projekty IT w sektorze prywatnym i publicznym. Doradza w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i ochrony know-how przedsiębiorstwa. W zakresie prawa zamówień publicznych świadczy kompleksowe usługi prawne dla wykonawców i zamawiających, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Doradca dla Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek oraz sektora NGO. Prowadzi projekty zakładania spółek, przekształceń i łączenia spółek. Specjalista z zakresu badania otoczenia prawnego przedsiębiorców (legal due diligence), audytów dokumentacji pracowniczej oraz polityki ochrony danych osobowych. Ekspert prawa Internetu.

Organizator warsztatów oraz konferencji z zakresu prawa autorskiego oraz prawa Unii Europejskiej, uczestniczka licznych seminariów prawniczych. Autorka pracy z zakresu prawnych determinantów rynku pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, przedstawionej na seminarium w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, dotyczącym problematyki Unii Gospodarczej i Walutowej. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu Legal English (ILT Kraków), Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (TBSP UJ), Ochrony własności intelektualnej (IPWI UJ) oraz Ochrony własności przemysłowej (DIG Wrocław).

Języki: angielski.

P: +48/71/733-73-63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ewelina Bobel - Radca prawny

2

RODO, ochrona danych osobowych, IT, prawo zamówień publicznych

Ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo. 

Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Kierunek Zamówienia Publiczne. 

Współpracuje z Kancelarią LEXTRA nieprzerwanie od 2012 roku. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego.

Zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania, negocjowania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym również dla sektora IT w zakresie umów wdrożeniowych oraz umów serwisowych.  Regularnie reprezentuje interesy klientów w postępowaniach sądowych. Prowadzi obsługę spraw bieżących wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, włączając w to tworzenie spółek osobowych, kapitałowych, oddziałów, dokonywanie zmian w strukturach korporacyjnych oraz inicjowanie i monitorowanie procesów rejestracyjnych związanych z takimi zmianami.

Interesuje się szeroko pojętym prawem własności przemysłowej oraz prawem zamówień publicznych. Jest autorką artykułów merytorycznych z aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz zamówień realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.

Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla sektora prywatnego oraz publicznego z ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO, oraz prawa zamówień publicznych.

W wolnym czasie pasjonuje się literaturą kryminalną.

Języki: angielski

P: +48/71/733-73-63 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradcy, aplikanci i prawnicy

Dawid Hałycz - Aplikant radcowski

Tytuł magistra prawa i licencjat z ekonomii uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2016 r. aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii LEXTRA zdobywał doświadczenie we wrocławskich kancelariach i komitecie organizacyjnym The World Games 2017.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i prawa pracy. W kancelarii doradza zarówno prywatnym przedsiębiorcom, jak i jednostkom sektora finansów publicznych.

Posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego oraz restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. 

Języki: angielski

P: +48/71/733-73-63 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Witold Grzybowski – Doradca ds. Inwestycji, PPP i Zarządzania projektami

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Henley Further Education Centre w Henley, w Wielkiej Brytanii. Partner Collect Consulting S.A. w Katowicach oraz członek rady nadzorczej Collect Consulting. Wieloletni menadżer Grundig International Ltd, Philips Consumer Eletronics, Thorn EMI plc w Wielkiej Brytanii.

Współzałożyciel Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Londynie. Lider zespołów projektowych Komisji Europejskiej w Rosji. Koordynator projektu wprowadzającego koncepcję partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Doradca ministra gospodarki i ministra infrastruktury. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej – cykle artykułów dot. PPP w Przeglądzie Komunalnym.

Specjalizuje się w czynnym zarządzaniu projektami i wdrażaniu systemowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzi doradztwo oraz szkolenia w zakresie definiowania i wdrażania projektów przez instytucje publiczne. Prowadzi szkolenia z metodyki przygotowania i wdrażania projektów usług użyteczności publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji dedykowanych dla organizacji samorządu terytorialnego oraz firm specjalizujących się w podaży usług komunalnych, budowlanych dla infrastruktury publicznej.

Mówca na kluczowych konferencjach krajowych, oraz konferencjach Instytutu Adama Smitha w Londynie, propagator oraz praktyk w realizacji projektów typu PPP na terenie kraju. W 2007 roku doradca Ministerstwa Gospodarki w procesie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym a w 2008 w sprawach dotyczących stanowiska Ministerstwa w stosunku do nowych przepisów unijnych dotyczących PPP. Zaangażowany w prace wdrożeniowe wielu przedsięwzięć z udziałem partnerów prywatnych.

P: 71 733-73-63,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Michał Kołsut – Doradca podatkowy

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawo Finansowe. Ponadto ukończył również studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu rachunkowości oraz na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z zakresu Prawa Podatkowego.

Obecnie jest właścicielem kancelarii podatkowej Tutor we Wrocławiu, którą prowadzi na rynku wrocławskim z powodzeniem już od kilku lat.
Specjalizuje się w podatku VAT oraz w postępowaniach podatkowych.

P: +48/71/733-73-63,    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

dr Barbara Łania-Pietrzak – Specjalista ds. komercjalizacji know-how

Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach, centrach transferu technologii oraz na uczelniach przy organizacji badań naukowych. Jako kierownik projektów odpowiadała za komercjalizację i transfer technologii, prowadzenie badań stanu techniki i audytów oraz przygotowanie strategii postępowania z własnością intelektualną.

Jest absolwentką programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studiów prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, licznych kursów związanych z zarządzaniem IP oraz odbytą praktyką w Europejskim Urzędzie Patentowym.

W kancelarii zajmuje się opracowywaniem studium oraz strategii ochrony własności intelektualnej, doradztwem w budowaniu portfolio patentów. Wspiera dział Funds&grants w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł krajowych i unijnych oraz Venture Capital.
Języki: angielski, niemiecki

P: +48/71/733-73-63 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

Kadra Menedżerska


Zofia Ostrowska - Asystentka Kancelarii 

 

Jest wsparciem dla kadry zarządzającej w codziennej pracy Kancelarii. Zajmuje się obszarem bieżącej organizacji pracy sekretariatu, archiwizowaniem dokumentacji, prowadzeniem kalendarza oraz obsługą spotkań. 

P: +48/71/733-73-63 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.