Zamówienia Publiczne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców, na każdym etapie postępowania i realizacji Zamówienia Publicznego.

 • Zamawiających Kancelaria wspiera w procesach:
 • Sporządzania dokumentacji SIWZ
 • Wskazywania ryzyka związanego z procedurą przetargową
 • Opracowania wzorów umów, odpowiedzi na pytania oferentów, odpowiedzi na odwołania
  i skargi, sporządzania skarg
 • Opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z procedurą przetargową
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem powszechnym

 

Wykonawców Kancelaria wspiera w procesach:

 • Sporządzania  ofert
 • Przygotowania dokumentu pełnomocnictwa konsorcjum, zgodnego z treścią i wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Sporządzania pism i pytań do Zamawiającego
 • Oceny wzorów umów zamieszczanych w ramach SIWZ (wskazanie ryzyka, postanowień niekorzystnych dla Wykonawców)
 • Przygotowywania i składania odwołań, przystąpień do odwołań, skarg, odpowiedzi na skargi
 • Opracowania wzorów umów konsorcjum i umów podwykonawczych
 • Reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą