Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Kredytobiorco, spłaciłeś przedterminowo swój kredyt konsumencki? Przysługuje Ci proporcjonalny zwrot kosztów, w tym prowizji!

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Kredytobiorco, spłaciłeś przedterminowo swój kredyt konsumencki? Przysługuje Ci proporcjonalny zwrot kosztów, w tym prowizji! Na podstawie wyroku TSUE z dnia 11 września 2019 roku (C‑383/18).

We wrześniu ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stanął po stronie konsumentów uznając, że prawo do obniżki całkowitego kosztu kredytu (zaciągniętego w bankach, SKOK-ach czy firmach pożyczkowych) w przypadku wcześniejszej spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta, również prowizję. Przed wyrokiem TSUE banki były stanowiska, że zwrot części pobranej prowizji się nie należy, gdyż art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim dotyczy zwracania tylko tych kosztów, które mają związek z okresem kredytowania. Dzięki wyrokowi TSUE stanowiska te zmieniają się, a banki przychylają się do powyższego wyroku.

Nasza Kancelaria z licznymi sukcesami reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących zwrotu należności z tytułu przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Zapewniamy kompleksową obsługę dochodzenia należności, porad oraz opinii w tym zakresie.

Ponadto, zajmujemy się również sprawami kredytów bankowych we frankach, prowadząc już kilka spraw na etapie sądowym skierowanych przeciwko bankom.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Aktualności

.