Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- WSA w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UODO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie ochrony danych osobowych

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”, 

Informujemy, że WSA w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UODO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie ochrony danych osobowych w wysokości 943.470,00 zł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r. sygn. akt II SA/WA 1030/19 uchylił decyzję Prezesa UODO z dnia 15 marca 2019 r.  Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, a organ może wnieść skargę kasacyjną.

Treść decyzji dostępna tutaj.

Stanowisko Prezesa UODO w sprawie wyroku dostępne tutaj

Orzeczenie nie jest jeszcze dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Aktualności

.