Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- od dnia 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K ma zastąpić nowy plik JPK_VAT

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K ma zastąpić nowy plik JPK_VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, nowy plik JPK_VAT ma zastąpić deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od dnia 1 kwietnia 2020 r. będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców - wobec pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od dnia 1 lipca 2020 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszego przejścia na składanie nowego JPK_VAT. Od momentu wejścia zmian w życie podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, wyślą tylko jeden plik.

Dodatkowym uproszczeniem ma być eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT. Nowy plik nie będzie zaś dotyczył skróconej deklaracji dla podatku VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przekazywania za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do właściwego urzędu skarbowego ewidencji VAT do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Natomiast za ostatni miesiąc danego kwartału ewidencję tę przekażą, łącznie z deklaracją - w terminie do złożenia tej deklaracji.

Warto mieć na uwadze, że deklaracja VAT-27 (tj. informacja podsumowująca w obrocie krajowym) będzie składana za pośrednictwem JPK_VAT. Oznacza to, że dane znajdujące się w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT- nie będzie zatem obowiązku jej składania.

Przypominamy, że Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest dokumentem elektronicznym, który zawiera dane o operacjach gospodarczych za dany okres. Tworzony jest poprzez zaciągnięcie z programów księgowych danych oraz ułożenie ich w określonym, ustandaryzowanym układzie i formacie. Dane te dotyczą m.in. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), podatkowej księgi przychodów
i rozchodów (JPK_PKPIR), ksiąg rachunkowych (JPK_KR) oraz faktur VAT (JPK_FA).

W związku z tym, że informacje zawarte w nowym pliku JPK_VAT mają na celu wykrywać nieprawidłowości w rozliczaniu VAT, muszą być rzetelnie sporządzone. Ze znowelizowanych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość otrzyma karę pieniężną w wysokości 500 zł. Sposobem na uniknięcie sankcji będzie przesłanie, w odpowiednim terminie, korekty ewidencji po otrzymaniu z urzędu skarbowego wezwania zawierającego wykaz uchybień.

Aktualności

.