Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- od 1 listopada 2019 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment za niektóre towary lub usługi

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment za niektóre towary lub usługi, dlatego przedsiębiorcy powinni zweryfikować czy nowy obowiązek dotyczy również ich działalności

Split payment to mechanizm podzielonej płatności (MPP) polegającym na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. Kwota netto trafia na zwykły rachunek rozliczeniowy, a VAT na specjalny rachunek VAT przedsiębiorcy, który zostanie utworzony przez bank. Kupujący nie musi robić dwóch przelewów - dokonuje jednego i uzupełnia tzw. komunikat przelewu, który jest udostępniany przez bank lub SKOK. Wskazuje się tam kwotę podatku VAT, numer faktury i NIP dostawcy.

Od dnia 1 lipca 2018 r. mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) przy płatności za faktury VAT był nieobowiązkowy. Od dnia 1 listopada 2019 r. stało się to obowiązkiem, gdy faktury będą dokumentować nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku numer 15 (liczący 150 pozycji) ustawy o podatku od towarów i usług oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji (na podst. art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców). MPP obowiązkowo dotyczy m. in. takich towarów lub usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT jak:

  1. paliwa,
  2. maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.
  3. stal, wyroby stalowe,
  4. węgiel i produkty węglowe,
  5. złom, odpady,
  6. metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
  7. folię stretch,
  8. usługi budowlane,
  9. części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  10. tablety, smartfony, konsole.

W przypadku pozostałych transakcji niewymienionych w ww. przepisach MPP pozostaje dobrowolny.

Split payment stosuje się w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (przedsiębiorca – przedsiębiorca).

Split payment niesie ze sobą szereg wad i zalet. Niewątpliwie zaletą jest 25-dniowy termin zwrotu różnicy podatku VAT, bez możliwości przedłużania go. Organy podatkowe zanim zwrócą pieniądze podatnikom często dokonują czynności sprawdzających wynikiem czego termin zwrotu wydłuża się, a sam Podatnik w takiej sytuacji niewiele może zrobić, ponieważ na czynności sprawdzające nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Drugą stroną medalu jest zamrożenie środków w części dotyczącej VAT.

Ponadto, jeżeli podatnik, który ma obowiązek dokonać podzielonej płatności, naruszy ten obowiązek, organ podatkowy nałoży na niego, na drodze decyzji, sankcje VAT w wysokości 30 % kwoty podatku przypadającej na towary lub usługi objęte obowiązkiem split payment.

Załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług znajduje się tutaj.