Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- jak przedsiębiorca może zweryfikować stawki podatku VAT właściwe dla danego towaru lub usługi, które będą obowiązywać go od dnia 1 kwietnia 2020 r.?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Odpowiadamy na pytanie jak przedsiębiorca może zweryfikować stawki podatku VAT właściwe
dla danego towaru lub usługi
, które będą obowiązywać go od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Od dnia 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), gdyż od dnia 1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące nowej matrycy stawek podatku VAT. Należy mieć na uwadze, iż WIS będzie dotyczył stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Co to jest WIS?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna wydawana na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT, czyli dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

- opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,

- stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi,

- klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) bądź według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

WIS będzie miała charakter decyzji administracyjnej, a więc będzie można się od niej odwołać w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WIS ma być wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS, po dokonaniu opłaty w wysokości 40,00 PLN. WIS są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Po zastosowaniu się do otrzymanej informacji stawkowej, podatnik zyska pewność, że w przyszłości stawka nie zostanie zakwestionowana, gdyż wydana WIS wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego WIS zostanie wydana.

Wydane decyzje WIS mają być publikowane na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej.

Co w okresie przejściowym?

Obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) stosowana będzie do celów VAT do dnia 31 marca 2020 r.

Nowa matryca stawek podatku VAT oraz ochrona wynikająca z WIS będzie obowiązywała dopiero od dnia 1 kwietnia 2020 r.

W okresie przejściowym, tj. od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., nie będą wydawane WIS dotyczące klasyfikowania towarów albo usług według obecnie obowiązującej PKWiU 2008, z wyjątkiem wydawnictw książkowych i prasowych. Dotyczy to m.in. przypadków występowania przez podatników o WIS na potrzeby stosowania przez nich w tym okresie przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP). W okresie przejściowym, tj. od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w zakresie stawek podatku VAT obowiązujących do dnia 31 marca 2020 r. będzie można wystąpić co do zasady o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zgodnie z Ordynacją podatkową.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o wydanie WIS? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.