Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. podatnicy PIT, CIT oraz VAT będą rozliczać podatki wyłącznie przez mikrorachunki podatkowe przypisane indywidualnie dla każdego podatnika

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. podatnicy PIT, CIT oraz VAT będą rozliczać podatki wyłącznie przez mikrorachunki podatkowe przypisane indywidualnie dla każdego podatnika

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od dnia 01 stycznia 2020 r. rozliczenie podatku PIT, CIT oraz VAT będzie możliwe wyłącznie przez indywidualny numer rachunku nadany podatnikowi tzw. mikrorachunek podatkowy.

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do dnia 31 grudnia 2019 r. W rezultacie istotne jest ustalenie własnego mikrorachunku podatkowego do rozliczenia podatków.

Numer swojego mikrorachunku podatkowego można ustalić tutaj.Wystarczy podać numer PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (pozostali podatnicy).

Bardzo ciekawe, że generator podaje od razu numer rachunku nie weryfikując w żaden sposób osoby wpisującej numer NIP lub PESEL. W rezultacie np. posiadając NIP spółki (który można ustalić w rejestrze KRS) każdy będzie mógł wygenerować indywidualny mikrorachunek podatkowy danego podmiotu. Poza tym powstaje wątpliwość, czy brak podwójnego zabezpieczenia w ustaleniu rachunku w przypadku osoby fizycznej nie narusza RODO, bowiem każdy kto będzie dysponował numerem PESEL danej osoby (nie koniecznie legalnie), może uzyskać bez żadnej weryfikacji tożsamości osoby generującej rachunek dostęp do numeru mikrorachunku podatkowego tej osoby.

Więcej informacji dostępnych tutaj.