Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy o cenach prądu, dzięki której wyznaczony został nowy termin na wnoszenie oświadczeń do sprzedawców energii w sprawie zamrożenia cen prądu

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy o cenach prądu, dzięki której wyznaczony został nowy termin na wnoszenie oświadczeń do sprzedawców energii w sprawie zamrożenia cen prądu.

Nie do dnia 29 lipca 2019 r., a do dnia 13 sierpnia 2019 r. - taki jest nowy proponowany przez Sejm termin składania oświadczeń do sprzedawców energii elektrycznej potwierdzający status odbiorcy końcowego. Dzięki temu oświadczeniu, w drugim półroczu 2019 r., ceny energii zostaną zamrożone na poziomie cen z 2018 r. Brak oświadczenia może wiązać się ze znacznym wzrostem kosztów za prąd.

Kogo jest uprawniony do złożenia oświadczenia?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dalej: ustawa) obejmuje uprawnieniem do złożenia oświadczenia:

- mikro i małych przedsiębiorców,

- szpitale,

- jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy i uczelnie publiczne.

Ważne!

Przedłużenie okresu na złożenie oświadczeń ma obowiązywać z mocą wsteczną, czyli tak, by oświadczenia, które dotarły do sprzedawców po terminie, a przed wejściem w życie nowelizacji, mogły być uznane za ważne.

Średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na koszty za prąd w ramach pomocy de minimis.

Aktualności

.