Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- czy pracodawca może dalej przetwarzać adres poczty elektronicznej byłego pracownika zawierający jego imię i nazwisko?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Odpowiadamy na pytanie czy pracodawca może dalej przetwarzać adres poczty elektronicznej byłego pracownika zawierający jego imię i nazwisko?

Prezes UODO w uzasadnieniu decyzji z dnia 19 lutego 2019 r. nr ZSZZS.440.658.2018 wskazuje, iż posiadanie aktywnego adresu e-mail byłego pracownika, przypisanego do niego w trakcie pełnienia obowiązków, spełnia przesłanki art. 4 ust. 7 RODO, który stanowi, że administratorem danych jest cyt. „podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych”. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, podstawę przetwarzania może stanowić zgoda osoby, której dane dotyczą.

W ocenie Prezesa UODO niezależnie od zgody osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przedmiotowej sprawie adres e-mail był wykorzystywany do wysyłania automatycznej odpowiedzi dotyczącej ustania stosunku pracy pracownika oraz do wskazania właściwych adresów kontaktowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem pracodawcy. Wykorzystanie adresu e-mailowego wynikające z konieczności utrzymania kontaktów z klientami, nie mające na celu pozyskiwania nowych klientów, a jedynie poinformowanie aktualnych o zmianach następujących w spółce jest dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Odpowiadając na pytanie czy pracodawca może dalej przetwarzać adres poczty elektronicznej byłego pracownika z jego imieniem i nazwiskiem, wskazujemy: tak, o ile ma w tym celu prawnie uzasadniony interes.

Pracodawco, jeśli masz wątpliwości czy odpowiednio przetwarzasz dane osobowe swoich pracowników (również byłych) - zapraszamy do kontaktu z Kancelarią!

Aktualności

.