Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- czy zdjęcie w CV można zaliczać do danych biometrycznych?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”

Czy zdjęcie w CV można zaliczać do danych biometrycznych?- słów kilka o danych biometrycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, jako dane biometryczne rozumie się dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Według ogólnej zasady istnieje ogólny zakaz przetwarzania danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.

Czy to oznacza, że zdjęcie pracownika, np. w CV, będzie oznaczało przetwarzanie danych biometrycznych?

Nie, ponieważ nieodstępną cechą umożliwiającą zakwalifikowanie danych do danych biometrycznych jest ich przetwarzanie szczególnymi metodami technicznymi, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Zatem dopóki pracodawca nie dysponuje technologią umożliwiająca rozpoznawanie osób na podstawie zdjęć, nie będzie oznaczać to przetwarzania danych biometrycznych.

W artykule z dnia 17 czerwca 2019 roku opowiedzieliśmy co nieco o przetwarzaniu wizerunku pracownika - zapraszamy do lektury: link.

Jeśli nadal masz wątpliwości, czy odpowiednio przetwarzasz dane swoich pracowników - zapraszamy do kontaktu z Kancelarią!