Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- jak wprowadzić w przedsiębiorstwie telepracę?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Odpowiadamy na pytanie jak wprowadzić w przedsiębiorstwie telepracę?

Jak wynika z badań przeprowadzonych w I kwartale 2019 r. pn. „Confidence Index”, 52% ankietowanych Polaków chciałaby od czasu do czasu pracować poza biurem, a 65% docenia możliwość elastycznego doboru godzin, w jakich będą pracę wykonywać. Tendencja tych trendów jest wzrostowa, w wyniku czego rynek pracy przechodzi pokoleniową zmianę, wpływającą zarówno na kulturę organizacji pracy oraz kształtującą nowe postawy wobec świadczonej pracy.

Wprowadzenie tzw. telepracy jest niewątpliwie czynnikiem zwiększającym atrakcyjność na rynku pracy, gdyż poprawia satysfakcję oraz „work-life balance” pracowników, w szczególności młodszego pokolenia. Praca zdalna może podnieść produktywność oraz wyniki, a także ograniczyć liczbę managerów i obniżyć koszty związane z utrzymaniem biura, jak również zredukować liczbę nagłych zwolnień i urlopów z przyczyn nagłych i niezależnych od pracownika.

Niewątpliwie praca zdalna wymaga od pracodawcy przekazania pracownikom „kredytu zaufania”, gdyż istnieje ryzyko niedopełnienia obowiązków, bądź obniżenia jakości wykonywanych zadań. W przypadków grup, które pracują zespołowo, mogą one mieć trudności z integracją i efektywnością działań.

Obecnie świadczenie pracy w formie telepracy jest szczególnie popularne w branżach IT, finansowej, przemysłowej i produkcyjnej (o ile te ostatnie nie wymagają pracy przy użyciu konkretnych maszyn, sprzętu, czy taśmy produkcyjnej). Wprowadzenie zdalnej pracy jest możliwe w tych zakładach pracy, w których działania w głównej mierze nie są oparte na pracy fizycznej, wymagającej obecności specjalistów w określonym miejscu. Mniejsze firmy, w których role pracowników są bardziej płynne i mniej ustrukturyzowane, przez co często trudne do zaplanowania, mogą mieć również problem w dostosowaniu się do powyższego trendu. Na uwadze należy mieć w szczególności starszych stażem pracowników, którzy przyzwyczaili się, że ich praca jest kierowana i skrupulatnie nadzorowana, więc będą mogli oni mieć trudności przy ewentualnym wprowadzaniu zmian.

Najbezpieczniejszym sposobem na pogodzenie „starego” modelu pracy z nowym może być zapewnienie pracownikom możliwości wyboru modelu, w jakim chcą pracować, jak również systematyczne przygotowywanie managerów oraz zespołów do nadchodzących zmian.

Kancelaria udziela wsparcia w przygotowywaniu niezbędnych Regulaminów telepracy, zapraszamy do współpracy!