Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Zmiany w podatkach lokalnych i PCC od dnia 01 lipca 2019 r. Uwaga na nowe formularze!

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy o zmianach w podatkach lokalnych i PCC od dnia 01 lipca 2019 r.

Uwaga na nowe formularze!

Ujednolicenie formularzy związanych z podatkami lokalnymi

Obecne przepisy nie przewidują jednolitych formularzy, związanych z podatkami lokalnymi, w związku z czym opracowują je samodzielnie jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Dla przedsiębiorców posiadających nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy wiąże się to z utrudnieniem, gdyż powyższe formularze są bardzo zróżnicowane.

Ustawa z dnia 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza aktualizację do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wynikiem czego już od 01 lipca 2019 roku nastąpi ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych.

Należy jednak pamiętać, że do 01 lipca 2019 roku formularze podatkowe należy składać na dotychczasowych zasadach, tj. na wzorach opracowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Dużym ułatwieniem będzie również aktualizacja dokonana w ustawie z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, umożliwiająca składanie przez podatników za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru.

Dla pożyczkobiorców oraz nabywców, którzy co najmniej trzy razy w miesiącu podpisują umowy pożyczki, nabywają prawa majątkowe bądź ruchomości jest to niewątpliwe uproszczenie, gdyż obecnie zdarza się, że muszą oni składać w jednym miesiącu kilkadziesiąt deklaracji dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. PCC-3. Po dniu 01 lipca 2019 roku podatnik będzie mógł złożyć jedną, zbiorczą deklarację dla co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych i zapłacić podatek raz, za cały miesiąc.

 

Obie aktualizacje, tj. dotyczące formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych oraz umożliwiająca składanie zbiorczego PCC-3 wejdą w życie z dniem 01 lipca 2019 roku.