TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Prawo do zawieszenia wykonywania umowy kredytowej w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0 (stan na dzień 26 czerwca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Prawo do zawieszenia wykonywania umowy kredytowej w spółdzielni mieszkaniowej
na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0
- stan na dzień 26 czerwca 2020 r.

 

KREDYT MIESZKANIOWY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ - ZAWIESZENIE SPŁATY

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na wniosek kredytobiorcy, będącego członkiem spółdzielni mieszkaniowej, zajmującego lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię, lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zajmującą lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię, bank zawiesza spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, na czas nie dłuższy niż 2 kwartały w całym okresie spłaty kredytu, bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego tego kredytobiorcy.

Zawieszenie spłaty nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 3 i art. 10a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.


Okres zawieszenia spłaty, o którym mowa powyżej, oraz okres, o którym mowa w art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, nie łączą się.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0. Zapraszamy!