TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Pobyt i praca cudzoziemców na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 - termin ważności kart pobytu (stan na dzień 29 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Pobyt i praca cudzoziemców
na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0
(cz. II- termin ważności kart pobytu)
- stan na dzień 29 maja 2020 r.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 875 została opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 (dalej: „Tarcza Antykryzysowa 3.0”).

 

Jakie zmiany wprowadza Tarcza Antykryzysowa 3.0 w związku z pobytem i pracą cudzoziemców na terenie RP?

O pobycie i pracy cudzoziemców na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0 pisaliśmy tutaj: http://lextra.pl/index.php/pl/t-a/541-31

Po art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa”) dodano art. 15z5 –15z9. Tarcza 3.0 wprowadza m. in. nowe zasady dotyczące pobytu w Polsce, tj.:

1) Termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie wydaje się i nie wymienia tych dokumentów.

2) Termin ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, o którym mowa w art. 263 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie wydaje się i nie wymienia polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca.

3) Termin ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”, o którym mowa w art. 276 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie wydaje się i nie wymienia dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian pobytu i pracy cudzoziemców na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 (cz. III - pomoc socjalna, opieka medyczna, ubieganie się o wydanie wizy). Zapraszamy!