TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w zakresie małych podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (stan na dzień 27 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Zmiany w zakresie małych podatników,
którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek

- stan na dzień 27 kwietnia 2020 r.

 

Co oznacza uproszczona forma wpłacania zaliczek?

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego, wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu art. 25 ust. 7 pkt 2 ustawy o CIT nie stosuje się.

W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, zaliczki należne do końca roku oblicza się zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o CIT, począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie na podstawie art. 25 ust. 6–10 ustawy o CIT.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, składanym za 2020 r.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian dotyczących pożyczek zawartych w ramach programu Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Zapraszamy!