TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (stan na dzień 23 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

- stan na dzień 23 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 38f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567):


1. ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz


2. uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1 powyżej, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej,


mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej.


W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie o wysokość straty, podatnik składa korektę zeznania. Strata nieodliczona na powyższych zasadach, podlega odliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapraszamy!