Sektor publiczny


Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne dla jednostek samorządowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:
  • Prawa zamówień publicznych
  • Prawa handlowego
  • Prawa lokalowego i prawa nieruchomości
  • Prawa pracy
  • PPP i koncesji
  • Tworzenia spółek celowych
  • Uczestnictwo z sesjach organów JST
  • Zastępstwo procesowe i nieprocesowe
  • Wydawanie opinii prawnych
  • Dokonywanie analiz prawno-finansowych