Przekształcanie spółek

W zakresie przekształcania i restrukturyzacji Spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • Łączenie Spółek
  • Podziały Spółek
  • Przekształcenia Spółek
  • Sprzedaż i zakup udziałów (akcji) Spółek
  • Wsparcie w sprzedaży i zakupie przedsiębiorstw
  • Przeprowadzanie due diligence przedsiębiorstw
  • Przygotowywanie umów joint venture
  • Przygotowywanie umów związanych z udziałem w spółkach prawa handlowego