Obsługa Inwestorów Zagranicznych i Cudzoziemców

Kancelaria optymalizuje procesy rejestracji spółek dla inwestorów zagranicznych oraz świadczy reprezentację przed właściwymi urzędami.

Kancelaria świadczy również szeroko rozumiane usługi legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w tym oferuje wsparcie w:

  • Uzyskiwaniu zezwolenia na pracę
  • Uzyskiwaniu zezwolenia na zamieszkanie/osiedlenie się na czas oznaczony
  • Przygotowywaniu wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego
  • Przygotowywaniu wniosków o wydanie Karty Polaka
  • Wsparcie tłumacza (PL, ENG, DE, UA)