Naszymi Klientami są:

  • Liderzy – producenci IT, Spółki Multimedialne oraz ITS
  • E-commerce
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe o zasięgu globalnym
  • Centrum Transferu Technologii Uczelni Wyższej
  • Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego
  • Spółki przemysłu stalowego oraz sanitarnego i grzewczego
  • Inwestorzy zagraniczni, szczególnie z krajów UE i azjatyckich
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Fundacje, Stowarzyszenia i organizacje NGO
  • Przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe, m.in. z branży budowlanej, projektowej i deweloperskiej