Doradztwo podatkowe

  • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej
  • Doradztwo podatkowe optymalizacji wynagrodzeń z tytułu pracy twórczej
  • Optymalizacja dochodów z tytułu dywidend
  • Optymalizacja podatkowa przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej