Audyty prawne

 

W praktyce istnieje możliwość wykonania audytów cząstkowych lub całościowej analizy prawnej (due diligence) przedsiębiorstwa, na którą składają się:

  • analiza ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą, ustawodawstwa regulującego działalność danej branży,
  • analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli),
  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • analiza stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji,
  • analiza bezpieczeństwa zawieranych kontraktów (analiza umów handlowych i prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji),
  • analiza umów IT (w tym umów wdrożeniowych, serwisowych, utrzymaniowych, licencji i innych),
  • analiza zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie oraz polityką bezpieczeństwa, opracowanie projektów umów bądź weryfikacja umów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
  • analiza dokumentacji pracowniczej i regulaminów pracy oraz wynagradzania, w tym również zabezpieczenie pracodawcy przed migracją wykwalifikowanej kadry do konkurencji,
  • analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych.