TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm (stan na dzień 9 lipca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm
- stan na dzień 9 lipca 2020 r.

 
W ramach Tarczy Antykryzysowej, na podstawie art. 21a Ustawy o SIR oraz Uchwały Rady Ministrów nr 51 z 27 kwietnia 2020 r., z późniejszymi zmianami, PFR została powierzona realizacja rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 w Polsce w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

 

Duży Przedsiębiorca- czyli kto?

Na podstawie Regulaminu programu Tarcza Finansowa, Duży Przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, spełniającego następujące kryteria:

1) duże przedsiębiorstwo: (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR; oraz

2) MŚP, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP, lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego.

Na potrzeby ustalenia statusu Dużego Przedsiębiorcy, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Określenie statusu Dużego Przedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści niniejszego Regulaminu oraz odpowiednio zasady wskazane w Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego.

Rodzaje finansowań

Dla Dużego Przedsiębiorcy zostały przewidziane trzy rodzaje finansowań:

1. Finansowanie Płynnościowe - oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci pożyczki w celu utrzymania płynności finansowej.

2. Finansowanie Preferencyjne - oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej nominalnej wartości dla Dużych Przedsiębiorców.

3. Pomocowe Finansowanie Kapitałowe - oznacza Finansowanie Programowe udzielane Dużym Przedsiębiorcom w postaci obejmowania przez PFR Instrumentów Kapitałowych Dużych Przedsiębiorców.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej dla Dużych Przedsiębiorców w procesie wnioskowania o dofinansowanie z PFR.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorców z PFR – finansowanie preferencyjne. Zapraszamy!