Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- dziś, tj. 3 października 2019 r.,Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny i długo oczekiwany wyrok w sprawie kredytów frankowych

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Dziś, tj. 3 października 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny i długo oczekiwany wyrok w sprawie kredytów frankowych.

Sprawa C260/18 dotyczy Państwa Dziubaków, którzy w 2008 roku zawarli z Raiffeisen Bank umowę kredytu hipotecznego na 40 lat. Wartość kredytu wyrażona była w złotych polskich, jednakże indeksowana do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe według nich postanowienia dotyczące mechanizmu indeksowania.

Zapadły wyrok powinien być wskazówką dla sądów polskich, aby wydawać wyroki zgodne z wykładnią TSUE:

W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.”

- Komunikat prasowy TSUE nr 129/19 z dnia 3 października 2019 r.
(pełna treść komunikatu znajduje się tutaj)

Powyższy wyrok ułatwi dochodzenie roszczeń posiadaczom kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej.

Przypominamy, iż w maju br. rzecznik generalny TSUE wydał korzystną opinię dla skarżących, wskazując, iż sąd nie może samodzielnie uzupełniać luk w umowie po wyeliminowaniu niezgodnych z prawem zapisów ani orzec, że umowa ma dalej obowiązywać, zostawiając tę decyzję konsumentowi. Ponadto wskazał też, że unijne przepisy nie zezwalają na to, by sąd krajowy uznał umowę o kredyt frankowy za nieważną, wbrew interesowi kredytobiorcy.

Link do wyroku znajduje się tutaj.

Czytelniku, jeśli posiadasz kredyt „frankowy”- zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania informacji, jakie roszczenia Ci przysługują.