Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Garść informacji o możliwych skutkach twardego Brexitu dla przedsiębiorców

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

 

Garść informacji o możliwych skutkach twardego Brexitu dla przedsiębiorców

 

28 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy (tzw. „twardy Brexit”), o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: „Ustawa”).

Ustawa ta określa m.in. zasady prowadzenia działalności na terytorium RP przez przedsiębiorcę zagranicznego ze Zjednoczonego Królestwa, świadczącego usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowania pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Zjednoczonego Królestwa oraz ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy, będącego przedsiębiorcą zagranicznym ze Zjednoczonego Królestwa.

Przepisy zakładają możliwość m.in. dalszego wykonywania umów ubezpieczenia, umów reasekuracji, umów kredytowych bądź umów outsourcingu na rzecz banku. Umowy te będą mogły być wykonywane nie dłużej niż przez 12 bądź 24 miesiące, bądź do momentu uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terenie RP.

Głównym celem Ustawy jest ochrona interesów polskich klientów, którzy zawarli umowy z przedsiębiorcami ze Zjednoczonego Królestwa, działającymi na terenie RP.

Należy mieć na uwadze, iż powyższe przepisy będą mieć zastosowanie jedynie w momencie tzw. „twardego Brexitu”, czyli wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE bez umowy.

O dalszych konsekwencjach będziemy Państwa informować na bieżąco.