Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE - Funkcjonowanie RODO w przedsiębiorstwie cz. XV

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

FUNKCJONOWANIE RODO cz. XV

Informujemy o pracach nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO.

W dniu 21 marca 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Ustawa”.

Prace nad Ustawą jeszcze trwają, ale konieczne jest monitorowanie postępu prac nad zmianami w zakresie ochrony danych osobowych, bowiem Ustawa ma wprowadzać zmiany do około 168 ustaw, w tym m. in. do Kodeksu pracy czy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa ma wejść w życie, z pewnymi wyjątkami, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, dlatego istotne jest monitorowanie ewentualnej potrzeby zmian regulacji wewnętrznych w zakładzie pracy.

O postępie prac nad Ustawą oraz o wprowadzonych zmianach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej.

Projekt Ustawy, który został przyjęty przez Senat bez poprawek dostępny jest tutaj.