Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Czy można unieważnić umowę o kredyt udzielony we frankach szwajcarskich? Ważne rozstrzygnięcie TSUE z dnia 14 marca 2019 r.

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”, 

Odpowiadamy na pytanie czy można unieważnić umowę o kredyt udzielony we frankach szwajcarskich? Ważne rozstrzygnięcie TSUE z dnia 14 marca 2019 r. 

W dniu 14 marca 2019 r. zostało wydane rozstrzygnięcie dotyczące węgierskiej umowy o kredyt nominowany (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 marca 2019 r. w sprawie C‑118/17).
W ocenie TSUE można stwierdzić nieważność całej umowy kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich, o ile konsument się z tym zgodzi.

W powyższej sprawie p. Zsuzsanna Dunai zawarła umowę kredytu wyrażoną we CHF z ERSTE Bank Hungary. Bank niespodziewanie wypowiedział Kredytobiorcy umowę, przez co p. Dunai zaczęła kwestionować jej ważność, wskazując na następujące kwestie: kredyt został wypłacony w forintach (na podstawie bankowego kursu kupna franka w dniu udostępnienia kredytu), natomiast raty były wyliczane na podstawie kursu jego sprzedaży. W efekcie wzrostu kursu po kilku latach kwota do spłaty znaczącą się podwyższyła, a umowa zawierała niedozwolone klauzule spreadowe.

TSUE podkreśla, że co do zasady klauzulę abuzywną należy uznać za nigdy nie istniejącą, a zatem nie może ona wywierać jakichkolwiek skutków w kwestii praw konsumenta. Konsument nie musi być związany nieuczciwą klauzulą, a umowa, którą zawarł, może zostać unieważniona w całości, jeśli bez takiej klauzuli nie może dalej obowiązywać. Klauzula ryzyka walutowego określa główny cel umowy i w takim przypadku utrzymanie umowy nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia.

Pytanie o konsekwencje unieważnienia klauzuli do TSUE skierował też Sąd Okręgowy w Warszawie (sprawa C-260/18). Wiele sądów zawiesza prowadzone sprawy do czasu rozstrzygnięcia TSUE, jednakże sprawa węgierska została rozstrzygnięta i będzie można korzystać z jej tez w prowadzonych podobnych sprawach.

Kancelaria aktywnie udziela pomocy klientom banków, którzy zawarli umowę kredytu we frankach. Zapraszamy do współpracy!