Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Mały podatnik, czyli kto? Zmiany od dnia 1 stycznia 2020 r.

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Mały podatnik- czyli kto? Zmiany od dnia 1 stycznia 2020 r.

Małym podatnikiem nazywamy podatnika, który uzyskuje przychód roczny w nieprzekraczalnej, ustalonej w danym roku, kwocie. Obecnie kwota ta wynosi 1 200 000 euro (przeliczenia sumy dokonuje się na podstawie kursu euro NBP ogłaszanym w pierwszym dniu roboczym października [poprzedniego roku podatkowego], z zaokrągleniem do 1000 zł).

Już od dnia 1 stycznia 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym limit ten wzrośnie do 2 000 000 euro.

Co daje status „małego podatnika”?

„Mały podatnik” daje szereg udogodnień, przykładowo niższe opodatkowanie w CIT, ułatwienia w amortyzacji, kwartalny sposób rozliczania zaliczek na PIT bądź CIT.

Mały podatnik ma prawo do jednorazowej amortyzacji (tj. jednorazowego zaliczenia całej sumy wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji, przy czym wartość ta nie może przekroczyć 50 000 euro rocznie). Takie rozwiązanie powoduje, że podatnik nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji, a w przypadku dużego kosztu przychodu ma mniejszy podatek w roku do odliczenia.

Dużym udogodnieniem może okazać się kwartalny sposób rozliczania zaliczek, dzięki czemu podatnik w całym roku będzie dokonywał czterech, a nie dwunastu przelewów, a same formalności związane ze składaniem deklaracji będą mniejsze.