Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE - Funkcjonowanie RODO w przedsiębiorstwie cz. X

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”, 

FUNKCJONOWANIE RODO W PRZEDSIĘBIORSTWIE cz. X

Stosowanie monitoringu wizyjnego podlega przepisom RODO. O stosowaniu monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy informowaliśmy już we wpisie z dnia 07 stycznia 2019 r. (dostępny tutaj).

Należy pamiętać, że monitoring wizyjny ma zastosowanie także wobec podmiotów trzecich, gdy stosowany jest np. w placówkach handlowych, galeriach, sklepach, placówkach publicznych czy w przestrzeni publicznej. Administratorem danych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest co do zasady podmiot, który podejmuje decyzję o zastosowaniu monitoringu wizyjnego oraz decyduje o celach przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ten sposób.

Administrator powinien w szczególności: zbadać podstawę prawną do wprowadzenia monitoringu wizyjnego, aby jego wprowadzenie było konieczne do zrealizowania celów, któremu ma służyć; wypełnić obowiązek informacyjny wobec osób, które są nagrywane; wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia rejestratorów, utrwalających zapisy z monitoringu wizyjnego adekwatne do analizy ryzyka; zweryfikować czy jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych.

Prezes UODO w komunikacie z dnia 17 sierpnia 2018 r. przedstawił wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków, w którym znalazło się w szczególności systematyczne monitorowanie na dużą skale miejsc dostępnych publicznie, wykorzystujące elementy rozpoznawania cech lub właściwości obiektów, które znajdą się w monitorowanej przestrzeni. Do tej grupy systemów nie są zaliczane systemy monitoringu wizyjnego, w których obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić monitoring wizyjny muszą wywiązać się m. in. z ww. obowiązków. Zalecane jest uprzednie przeprowadzenie audytu, aby wdrażane rozwiązania były zgodne z przepisami RODO. Kancelaria udziela pomocy w zaplanowaniu rozwiązań, aby monitoring wizyjny funkcjonował prawidłowo w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zapraszamy do współpracy.

Wskazówki Prezesa UODO o stosowaniu monitoringu wizyjnego dostępne tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Prezesa UODO.