Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE - zmiany podatkowe w leasingu obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

 

Informujemy o zmianach podatkowych w leasingu, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

 

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady opodatkowania nabycia, leasingu oraz używania samochodów osobowych w firmach.

Używanie samochodów wyłącznie firmowo, a używanie samochodów firmowo oraz prywatnie - jakie są różnice?

W przypadku używania samochodów w celach wyłącznie firmowych kosztem jest nadal 100% wydatków eksploatacyjnych (czyli m.in. paliwo, serwis). Samochody użytkowane firmowo oraz prywatnie ten próg mają obniżony do 75% wydatków eksploatacyjnych.

Leasing - samochody spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne

Podniesiony został limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych do kwoty 150.000,00 zł (dla pojazdów spalinowych i hybrydowych), oraz 250.000,00 zł (dla pojazdów elektrycznych).

Limitem 150.000,00 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz 250.000,00 zł dla samochodów elektrycznych został objęty leasing operacyjny pojazdów osobowych, co jest nowością, gdyż do końca 2018 r. żaden limit nie obowiązywał. Powyżej tych kwot, kosztem uzyskania przychodu będzie tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150.000,00 zł (dla pojazdów spalinowych i hybrydowych) lub 250.000,00 zł (dla pojazdów elektrycznych).

Wydatki związane z leasingiem

Wydatki związane z leasingiem nie zostały objęte limitem 75% zaliczenia w koszty, chyba że w racie leasingu zawarte zostaną także opłaty eksploatacyjne, wtedy i one zostają objęte limitem.

Kogo dotyczą nowe zasady?

Nowe zasady dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy po dniu 1 stycznia 2019 r. zawarli umowę leasingu. Przedsiębiorcy, którzy do 31 grudnia 2018 r. zawarli umowę leasingu, mogą zaliczać koszty na dotychczasowych zasadach, tj. bez uwzględniania limitu. W przypadku dokonania zmian w umowie leasingu lub odnowienia umowy nowe zasady będą miały zastosowanie.

Nowe zasady nie będą dotyczyć również płatników VAT, którzy nabyli (w leasing lub najem) samochód za kwotę niższą niż 134.529,00 zł netto. Kwota ta wynika z możliwości odliczenia 50% VAT. Wyjątkiem są płatnicy VAT, którzy korzystają z samochodu wyłącznie służbowo, dla nich progiem zaliczenia w koszty będzie kwota 150.000,00 zł netto.