Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- nowe wzory kwestionariuszy osobowych pracownika

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowe wzory kwestionariuszy osobowych pracownika.

Z dniem 01 stycznia 2019 r. utraciło moc rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, które określało wzory m. in. kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie czy kwestionariusza osobowego pracownika. Od dnia 01 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, które nie określa wzorów takich dokumentów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 02 stycznia 2019 r. opublikowało pomocnicze dokumenty dla pracodawców, które można pobrać tutaj

Pracodawcy powinni dostosować posiadane wzory kwestionariuszy osobowych, aby przetwarzane przez nich dane osobowe były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Kancelarii, gdyż w związku z projektowanymi zmianami przepisów, w szczególności Kodeksu pracy, dotyczących danych osobowych pozyskiwanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika, niektóre ze wzorów mogą zostać zmienione, a Kancelaria na bieżąco będzie informowała Państwa o tych zmianach.