Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- e-zwolnienia lekarskie (e-ZLA) już od 1 grudnia 2018r.

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

informujemy, że od dnia 01 grudnia 2018 r. obowiązują tylko e-zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Co to oznacza dla pracownika?

Jeżeli pracodawca posiada profil PUE ZUS, pracownik nie będzie zobowiązany dostarczać papierowego zwolnienia lekarskiego - zatem nie należy odsyłać go po wydruk e-ZLA do lekarza.

W momencie, gdy lekarz wystawi e-ZLA, pracodawca natychmiast otrzymuje je na swoim profilu PUE ZUS. Dzięki temu pracownik nie jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia, a pracodawca nie będzie musiał tego terminu kontrolować. Istnieje możliwość otrzymywania drogą mailową bądź sms informacji o pojawieniu się zwolnienia na koncie PUE ZUS.

Czy każdy pracodawca ma obowiązek założenia konta na portalu ZUS (PUE ZUS) do podglądu e-zwolnień wystawianych przez lekarzy?

Pracodawcy, którzy są zobowiązani, by przekazywać do ZUS elektronicznie dokumenty ubezpieczeniowe mają obowiązek posiadania PUE ZUS. Pozostali płatnicy składek nie mają tego obowiązku. Brak posiadania PUE ZUS zobowiązuje pracodawcę do powiadomienia (w formie pisemnej) swoich nowo zatrudnionych pracowników (w pierwszym dniu, w którym podlegają ubezpieczeniu chorobowemu) o tym, że muszą dostarczać wydruki e-ZLA. Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie określają terminu, w którym pracownik powinien dostarczyć wydruk e-ZLA. 

Czy lekarz/asystent lekarza będzie wiedział, że pracodawca nie posiada PUE ZUS?

Lekarzowi, który wystawia e-ZLA do pracodawcy, który nie posiada PUE ZUS automatycznie wyświetli się komunikat o braku konta, dzięki czemu e-ZLA powinno zostać wydrukowane i opatrzone pieczęcią oraz podpisem lekarza (bądź asystenta lekarza).

Co z pracodawcami, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób?

Jeżeli pracodawca rozlicza składki za więcej niż 5 osób, to powinien założyć profil PUE ZUS. Przepisy prawa nie zobowiązują pozostałych pracodawców, tj. zatrudniających mniej niż 5 osób, do założenia profilu PUE ZUS, choć w takim wypadku jego założenie jest możliwe i dobrowolne.

Czy pracodawca ma jakiekolwiek obowiązki względem pracownika, gdy założy PUE ZUS?

Pracodawca po założeniu PUE ZUS ma od tego momentu 7 dni na powiadomienie pracowników (w formie pisemnej) o tym, że nie muszą już dostarczać wydruków e-ZLA.

Co, jeśli pracodawca nie posiada konta PUE ZUS?

Pracodawca, który nie posiada PUE ZUS ma obowiązek powiadomić (w formie pisemnej) swoich nowo zatrudnionych pracowników (w pierwszym dniu, w którym podlegają ubezpieczeniu chorobowemu) o tym, że muszą dostarczać wydruk e-ZLA.

Czy pracodawca po otrzymaniu e-ZLA musi je złożyć do ZUS?

Nie. E-ZLA trafia automatycznie po jego wystawieniu do ZUS. Jednakże jeżeli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, będzie musiał przekazać do ZUS, w ciągu 7 dni od otrzymania wydruku e-ZLA, zaświadczenie Z-3, w którym poda niezbędne informacje do ustalenia prawa do zasiłku. Z-3 zostanie również potraktowane jako wniosek pracownika o zasiłek.