Obsługa prawna postępowania PPP

29 czerwca 2010 r. Kancelaria Prawna LEXTRA podpisała umowę i w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla Powiatu Lubińskiego świadczy usługi dotyczące postępowania: „Przygotowanie i przeprowadzenie w pełnym zakresie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego na realizację zadania pn. „Budowa i prowadzenie hali widowiskowo-sportowej w Lubinie znak IT 3421/V/10".